Алюминий формасы

  • Aluminium Form Work Plate

    Алюминий форма Work Plate

    Акыркы жылдары жаңы курулуш формасы катары, алюминий формасын куруу дүйнөнүн барган сайын өнүккөн өлкөлөрүндө байкалат, ал материалдык, курулуш эффектиси, чыгымдардын сметасы, пайдалануу мөөнөтү, айлана-чөйрөнү коргоо ж.б.у.с. боюнча салттуу шаблондон жогору турат. Ошол эле учурда, ал долбоордун баасын төмөндөтүп, инженердик сапатын көтөрүп, курулуштун мөөнөтүн тездетип, курулуш процессинде адамдардын катачылыктарын кетирбейт, тактай калдыктары жок инженердик калдыктар жок болгондон кийин, коопсуз жана курулуш жумушчулары үчүн маданияттуу иштөө чөйрөсү.